Kulturhistoriska artiklar

Följande kulturhistoriska artiklar återfinns i Tjustbygden, årsbok för Tjustbygdens kulturhistoriska förening:

 

1   Den första bilen i Västervik. 1978. Inget ISSN-nummer angivet.


2   Tremastskonaren Hanna - ett Nordströmbygge från Stora varvet.

     1978. Inget ISSN-nummer angivet.


3   Den gamla kvarnen i Valstad. 1980. Inget ISSN-nummer angivet.


4   Uno Steinholtz - företagare, kommunalman och riksdagsman.

     1991. SSN 0349-764X.


5   Erik W Tillberg - Västerviks store industriman. 1992. ISSN 0349-

     764X


6   Jakten på en storbedragare. 1993. ISSN 0349-764X.


7   Om folksagor och berättare i Tjust. 1994. ISSN 0349-764X.


8   Mamsell Annas krog. 1995. ISSN 0349-764X.


9   Aktiebolaget Westerviks Glasbruk. 1996. ISSN 0349-764X.


10 Werkebäcksredaren Fredrik Olsson och hans fartyg. 1997.

     SSN 1402-800X.


11  Patriotens olyckliga öde. 1998. ISSN 1402-800X.


12  Gud med oss - om ångaren "Kattegats" förlisning. 1998.

      ISSN 1402-800X.


13  J A Gripenstedt - ångaren som bar en finansministers namn.

      1999. ISSN 1402-800X.


14 "Saron", "Jason" och "Labora" - tre Werkebäcksredade barkar.

     1999. ISSN 1402-800X.


15 Pesten 1710-1712. 2000. ISSN 1402-800X.


16 En gammal väggmålning från "Nornans" dagar. 2000. ISSN

     1402-800X.


17 Grosshandlaren, varvsägaren och skeppsredaren Gustaf Ide-

     ström. 2001. ISSN 1402-800X.


18 När gula febern härjade på Västerviksbarken "Bore". 2001.

     ISSN 1402-800X.


19 Västerviksångaren "Fredborgs" bärgningsbragd. 2001.

     SSN 1402- 800X.


20 Leopoldt och Cederbaum. En blivande hovskald i frihetstidens

    Tjust. 2002. ISSN 1402-800X.


21 Kronkalles skutt. Om Carl XV:s besök i Westervik 1866. 2003.

     ISSN 1402-800X


22 Ett sjökaptensliv - om Nils Conrad Bökman. 2004. ISSN 1402-800X


23 Israel Mannamördare. Om ett svartsjukedåd 1748 och de grymma

     straff som följde. 2005. ISSN 1402-800X

   

   

Förutom dessa artiklar har kulturartiklar publicerats i bland annat Västerviks-Tidningen med ett flertal kulturhistoriska artiklar och i Västerviks-Extra, t ex:


1  Kärran. Västerviks-Tidningen 6 oktober 1975.


2  Med paddelåra från Hjorted till Västrumsviken. Västerviks-

    Tidningen 9 oktober 1975.


3  Kanoten fortsätter genom gamla industribygder. Västerviks-

    Tidningen 29 oktober 1975.


4  De gamla i Skaftet minns den stolta sågverksepoken. Västerviks-

    Tidningen 5 januari 1976.


5  Konkurs efter spekulation i virke och varv. Västerviks-Tidningen

    7 januari 1976.


6   I rötmånaden var det alltid värst - om spökerier i Loftahammar

    Västerviks-Tidningen 4 sept 1991.


7  Drakelden i Kopparkullen och andra sägner från Helgerum.

    Västerviks-Tidningen 31 oktober 1991.


8   Spökslottet. Västerviks-Tidningen 18 oktober 1991.


9  Trollkvinnan i Gärdserum. Västerviks-Tidningen 8 januari 1992.


10 Riddaren som red korsfåra. Westerviks-Extra 4 februari 1992.

 


Gå till Textarkiv och du hittar där ett antal avsnitt ur mina olika böcker.