Utgivna böcker:

Välj en bok, eller fler, och beställ på www.Adlibris.com och du får boken/böckerna hemskickade direkt till dig! Markera och klicka!


Svartängeln - en skönlitterär spänningsroman:

 

Året är 1703. En tidig höstnatt glider flöjtskeppet Anna Maria in i en lång havsvik i det småländska kustbandet. Skeppet döljer oerhörda rikedomar i ett lönnrum djupt ner i sin runda buk. Den närliggande stapelstaden Westerviks nyblivne tullförvaltare Emanuel Widegren har gömt sig ombord för att söka utröna vart lasten är på väg och vem eller vilka som ligger bakom smyghandeln.

   Att det handlar om smuggling är han förvissad om. Den unge Karl XII befinner sig i härnadståg mot danskar, polacker och moskoviter. Han har utfärdat ett dekret som förbjuder de svenska trupperna att brandskatta besegrade fiender. Men ändå synes någon mäktig och inflytelserik person ha trotsat monarkens påbud.

   Widegrens iver att leta fram sanningen leder honom in på spår som kantas av hotade vittnen och mord. Hans kära maka Cecilia, Silken, Bagge oroas av farorna han utsätter sig för, inte minst under en följd av nattliga äventyr.

   

Utdrag ur recensioner:

"En slösande rik och fantastisk berättelse om några människors liv och leverne i en svensk kuststad för 300 år sedan. Balanseringen mellan nutida och ålderdomligt språk har genomförts mycket skickligt. Strålande!" Lektör genom Författarcentrum Öst i Stockholm.

Karl XII:s krig pågår. Mäktiga män låter smuggla in krigsbyte trots kungligt förbud. Widegren är en horkarl och Adeline faller för hans charm. Kapten Ankarmalm är en skum figur, som vi får följa i skärgården men också under en äventyrlig seglats från Kapstaden, till Brasilien och åter. Tor Flensmarck, Bibliotekstjänst.
 

"Kjellgren har gjort omfattande research och lyckas, trots att persongalleriet består av tvåhundra män och kvinnor, hålla trådarna i sin hand. Stort utrymme ägnas marina detaljer, dåtida mode, seder och matvanor. Resultatet har blivit en bred, episk skildring. Ulla Siljeholm. Bibliotekstjänst.

Läsarnas lovord:

Oj vilket beröm! Julia Söderlind, bibliotekarie och föreståndare för Kunskapskällan i Västervik skriver:
  I går eftermiddag läste jag ut boken. Det var en av de absolut bästa böcker jag läst i mitt liv och det vill inte säga lite eftersom jag under tonårstiden läste tre-fyra romaner iveckan utan vidare - allt från Tolstoj till min morbror Ivar Ahlstedt.
   Svartängeln: Man är där - man är med - 1703!  Vi bor vid inseglet från Lucernafjärden och när jag läste Svartängeln kände jag tjärdoften, brisen och pratet hos männniskorna ombord! Man lever med och tror eller vet - ? - att man är där.
  Personbeskrivningarna och berättelsen är så tydlig att man definitivt känner att man är på plats och följer med på seglatserna. Dessutom är det så fantastiskt att vandra mellan Strömsgatan och Storgatan och nästan höra hästhovsklapparandet på gatstenarna.
  Alltså, en oerhört intressant tidsskildring av Västervik långt tillbaka i tiden och man får en total historisk inblick hur livet tedde sig på den tiden! Önskar att alla skolelever finge läsa detta verk! URFENOMENAL!


Tack   Sven för ett mästerverk!

Skeppsbyggmästaren Carl Rudolf Fridell

Hans liv och fartyg 1826-1885

Skeppsbyggmästaren Carl Rudolf Fridell (1822-1885)
var en av ostkustens mest framstående konstruktörer och byggde och förbyggde över 100 fartyg, allt från tävlingskuttrar för Stockholms segelsällskap till ryktbara skepp i klipperstil. Främst av dessa var det legendomspunna fregattskeppet Indien.


   När ångkraften till sjöss började konkurrera med segelfartygen tillägnade Fridell sig nytt kunnande och utvecklade fartygskonstruktioner för en ny tidsålder.
   Sin utbildning fick han på det 1843 nyinstiftade Skeppsbyggeri-Institutet i Karlskrona och skolades i af Chapmans anda för den kände skeppskonstruktören Carl Daniel Pettersson.


   1849 anställdes Fridell som kvartersman på Kalmar varv och flyttade sedan till varv i Hästenäs, Timmernabben, Mönsterås, Döderhultsvik (Oskarshamn) och Stora Rätö i Lofta skärgård.
   Den 16 november 1855 utsågs han till skeppsbyggmästare på Stora Varvet i Västervik. Där blev han verksam resten av livet. Han beskrevs som en försynt och sympatisk person, gick klädd i kubb och brun långrock och kallade alla på
varvet för "du".
   Under sin långa bana som skeppskonstruktör vann uppmärksamhet och belöningar inte minst vid den Skandinaviska industriutställningen 1866. Men mot slutet av seklet gick konjunkturen i nedan. 1880 stapelsatte Fridell det sista stora segelskeppet på Stora varvet, ett skonertskepp.
   Det kom att bilda slutpunkt för Västerviks storhetstid inom varvsnäringen. Fem år senare dog han. Inget gravmonument restes över honom.

Folksagor från Östergötland

 

Bibliotekstjänst 2004:

"Sven Kjellgren har valt ut sagor som engagerar och roar. Hans språkliga modernisering och textbearbetning gör läsningen enkel.

   Huvudkaraktärerna har extremt dåliga utgångslägen. De ställs inför till synes omöjliga uppgifter, som de med stor möda löser för att slutligen triumfera. Övernaturliga inslag är vanliga."

 

Motala & Vadstena Tidning 2003:
"Det rör sig om färgstarka sagor och sägner, som vandrat från mun till mun, från generation till generation."

12 Noveller

 

Bibliotekstjänst 2003:

"Det finns kvalité i berättelserna, läsupplevelser, berättarlust, humor, överraskningar, spänningsmoment och formuleringskonst." 

 

Johanna Vistrand, Multimanus, Göteborg:
"Var med och avnjut en bok späckad med dråpliga äventyr, fantasifulla berättelser, spökhistorier, skarpa människoporträtt, drömmerier och satir.
   Berättelserna hämtar sina miljöer från Tjust, Stockholm och Uppsala. Berika dig med skildringar av kärleksrelationer kring en rysk symfo- ni, jaktäventyr med förlupna? kulor, erotiska spindlar, svamputflykt 

Ragnar Nilsson och Rederi AB Ragne
Ett stycke svensk sjöfartshistoria under 1900-talet. Det handlar om en Västerviksredare och hans livsverk. Under stadens sista stora blomst-ringsperiod som sjöfartsort grundade Ragnar Nilsson och byggde upp sitt Rederi AB Ragne. Från 1940-talet och framåt var det störst i Småland och ett av de ledande på ostkusten.
   Ragnar Nilsson var verksam inom sjöfartsnäringen från 1918 till 1981, alltså mer än 60 år. Han och sonen Lennart redade specialfartyg för fart till de Stora sjöarna i USA, och en flotta av allt större tankers och bulkfartyg, men satsade också på färjetrafik. Verksamheten kom att omfatta systerrederiet Ostenia, även det med hemort Västervik.
   Under den svåra svenska sjöfartskrisen i mitten av 1970-talet hamnade rederiet i centrum. Dess jättefartyg ”Björn Ragne” blev pilotfall i en uppmärksammad strid om utflaggning av svenskt handelstonnage. Lennart Nilsson förde en bitter kam p mot fackförbunden som satte sig emot. Ägandet blev en ”het potatis’” på regeringen Fälldins bord. Det fackliga motståndet riskerade att växa till landsomfattande strejker. Fälldin sade nej.
  Ragnerederiet måst sälja sitt jättefrtyg. Det hamnade i Liberia. Det var dit Lennart Nilsson ville föra över ”Björn Ragne” i egen regi. Rederiets eleganta bilfärja ”Prinsessan Birgitta” måste också säljas och till slut hela rederiet. Ett livsverk gick till spillo.
   På samma sätt gick det för många andra svenska rederier. En stor del av landets handelsflotta förvann.
   Med tiden fick Lennart Nilsson rätt i sak. Sjöfolksförbundet medgav att man handlat i oförstånd. Föga tröst är att regeringen Persson utlovat fullständig skattebefrielse för svenskt handelstonnage från år 2002.
 
Utdrag ur recensioner:
 
Svensk Sjöfartstidning:
"I sin välskrivna och rikligt illustrerade historik över Rederi AB Ragne berättar Sven Kjellgren initierat och medryckande rederiets historia. I tjugoen lättlästa, spännande och intressanta kapitel... får vi följa
 

Olsson i Werkebäck och hans fartyg

 

Västerviks-Tidningen:
..en liten sjöhistorisk pärla...Sven Kjellgren har ur många källor plockat fram materialet...Det är en klar och lättläst framställning och en hyllning till småländsk företagaranda...
   Historien om Olsson i Werkebäck kan med stor behållning läsas även av en publik som inte har sjöfart som huvud-intresse...
   Kjellgren är en berättare som med kunnighet och rak stil ger liv åt den historia han berättar."

Vardag och högtid i Tjust

 

Sörmlands Nyheter:
Författaren tar oss med på en resa tillbaka i tiden, med häst och vagn, på knastrande grusvägar, förbi blänkande insjöa, genom stora skogar och slätter, där stengärdsgårdarna står tätt.

   Sven Kjellgren skildrar årets gång, i vardag och högtid. Med många illustrationer beskriver han hur jord- och skogsbruk gick till före de moderna maskinernas ankomst.                                  
   När han skriver om djurhållning, om jakt och hantverk, tjärbränning, kolning, byk och bak och slakt är han noga med att ange varifrån uppgiften kommer.

Folksagor från Tjust

 

Västerviks-Tidningen:

"Tjust är rikt på fornminnen och Sven Kjellgren har skickligt sammanställt de mest märkliga av sagor och sägner från denna trakt... sjutton spännande berättelser... sköna prinsessor, jättar, troll och riddare har illustrerats i färgetsningar av välkände konstnären Tord Nygren."

Barometern, OT:
Sven Kjellgren har sökt upp gamla tjustbor och bett dem berätta lokala sagor för honom. Han har också letat reda på tidningsklipp och andra 

Eva i Paradiset

 

Bibliotekstjänst:

"Denna på verkliga händelser baserade berättelsesamling skildrar olika människoöden i 1800-talets Västervik med omnejd. Tids- och miljöskildringen är mycket gedigen, och författaren tecknar såväl tragiska levnadsöden som komiska gestalter med ömhet och humor. Språket är välputsat och lättflytande. Allt följsamt illustrerat av Ola Nyberg."

 

Västervik 1900 till 1930

 

Bibliotekstjänst:

"En fristående fortsättning på samme författares 'Sekelskiftets Västervik'. Denna del är än mer läsvärd. Det rör sig om en helt igenom professionell kavalkadbok.
    Läsaren får veta hur folk bodde, reste, arbetade etc. Andra kapitelrubriker: Samhällets institutioner, På fritiden, Hantverk o småindustri, Storindustri."

 

 

Sekelskiftets Västervik

 

Bibliotekstjänst:

"Än i våra dagar är Västervik en småstadsidyll. Sven Kjellgren har lyckats dokumentera nästan alla äldre hus och gator. Att han lyckats härmed beror på att det vid sekelskiftet var ovanligt gott om "fotografister", inte minst kvinnliga. Bilderna interfolieras av text som ger värdefulla upplysningar.

   Det är ett betydelsefullt material som här läggs fram." 

Format: 227 x 148 mm
Omfång: 520 sidor
Inbunden. Kartonage.
Illustration omslaget
: Reine Rosenberg
Impactum Bokförlag. ISBN 978-91-971102-9-7
Pris rekommenderat: 249 kr.
Finns på Adlibris, Bokus m fl internetbokhandlare.
Distribueras genom Bokrondellen och Impactum Bokförlag.

Markera stärngen och beställ hos Adlibris!
https://www.adlibris.com/se/bok/svartangeln-9789197110297

Cecilia är en mångkunnig ung dam med god uppfostran och höviska manér. Nykommen i Westervik vinner hon till bästa väninna Adeline, stadens skönhet med sömnadshandel vid Stora torget. Hon är maka till den hårdföre sjökaptenen August Ankarmalm som misstänks för skumraskaffärer. Han flyr till sjöss och korsar världshaven under återkommande grubbel över sin vackra hustru och sin hatkärlek till henne.

   Silken och Adeline konfronteras gång efter annan med varandra, så även Widegren och Ankarmalm. En uppgörelse stundar och följden blir djupt tragisk. I sorg däröver sätter Emanuel sitt liv på spel.

   Huvudpersonerna omges av ett rikt persongalleri som ger liv och must åt skildringen. Resultatet har blivit en slösande rik och fantastisk berättelse som är mycket mer än en historia om storskalig smuggling. Språket är en njutning att läsa!

Intervju SR:

 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=86&artikel=4795054

Ny Video - Svartängeln av Sven Kjellgren

 http://www.youtube.com/watch?v=5DchKxewQCI

Vi håller med:

Malou Holm, välkänd grafisk formgivare, författare, Stockholm:
Fantastiskt Sven! Jättekul! 

Tor Wiklund, fotograf, Västervik och Åtvidaberg: Det är lätt att instämma. Jag läste ut boken i förra veckan.

Marcus Call, fastighetsmäklare, bilsamlare Västervik: Toppen och jag lovar börja läsa den snart!

 Stefan Jern, docent, psykolog, forskare, Ängelholm: Grattis! Det är bara att instämma!

Lars Östling, ekonomikonsult, Stockholm: Grattis till de fina orden – hoppas de får stor spridning!

Kajsa Andersson bibliotekarie Västervik: Grattis Sven, utomordentligt omdöme.

Eva Näslund ekonomiutredare Östersund: Va´ roligt med ett sån fin kritik. Sträck på dig!!!

Format: 246x303 mm.

Omfång: 192 sidor. Inbunden.

Illustrationer: 204 fartygsbilder, skeppsporträtt, konstruktionsritningar, modeller och personer. Merparten i färg.

Impactum Bokförlag. ISBN 91-971102-8-0

Pris rekommenderat: 289 kr.

Säljs av nätbokhandeln www.AdLibris.
Sänds direkt hem till dig.

Markera strängen och beställ hos Adlibris!
https://www.adlibris.com/se/e-bok/folksagor-fran-ostergotland-9789198097825


   Idag är han bortglömd. Kanske kan den här boken återuppliva minnet av Carl Rudolf Fridell - Västerviks och ostkustens framstående fartygskonstruktör. Och ge en bild av hans skeppsbyggnadskonst.

Utdrag ur recensioner:

Veteranbåten nr 5, 2006, Lars Porne:

 Det är inte bara ett ingående porträtt av skeppsbyggmästaren själv och hans närmaste utan också en dokumentation av den betydande sjöfarts- och skeppsbyggnadsstaden Västervik. Dessutom ger boken en bild av hela den svenska sjöfarten från den tiden.

   Man kan säga att Carl Rudolf Fridell var en exponent för denna tid, då det svenska samhället förändrades. Författaren låter oss följa honom i med- och motgång, lycka och tragedi i familjelivet. Ur bokstäverna träder en människa av kött och blod fram. Boken är helt enkelt spännande och mycket välskriven."
 

Utkik årgång 27, nr 3 2006, John E. Person:
 En av dessa småländska marina arkitekter har nu, 120 år efter sin död, fått ett äreminne i boken Skeppsbyggmästaren Carl Rudolf Fridell. Hans liv och fartyg 1826-1885 av Sven Kjellgren. Impactum.Det är en fängslande biografi illustrerad med en mångfald samtida foton, ritningar och fartygstavlor i färg.

   Bakom texten ligger en omfattande forskning i - förutom tryckta källor - riksarkiv, landsarkiv och museer samt intervjuer och korrespondens med åtskilliga initierade personer. Skildringen av Fridells privatliv är gripande."

Format: 280x240 mm.
Omfång: 120 sidor. Inbunden.
Illustrationer: 81 fyrfärgsteckningar.
Utkom 2003. ISBN 91-971102-7-2
Rekommenderat pris 179 kr.

Markera strängen och beställ hos Adlibris!
https://www.adlibris.com/se/e-bok/folksagor-fran-ostergotland-9789198097825

Norrköpings Tidningar 2003:

"De har varit omtyckta och berättade i Östergötland förr i tiden och borde ha god chans att åter göra lycka. Avsikten har varit att lyfta fram halvt bortglömda skatter och ge dem nytt liv. Det lyckas han med."

 

 

 

 

 

Format: 156x240 mm.
Omfång: 288 sidor. Inbunden.
Illustrationer: Omslaget.
Utkom 2003. ISBN 91-971102-6-4
Rekommenderat pris 179 kr.

Markera strängen och beställ hos Adlibris!
https://www.adlibris.com/se/bok/12-noveller-9789197110266

forts
med livsfarligt slut, en serimördare bland unga kvinnor i lärdomssta-den Uppsala för 100 år sedan, gladporrigt bakande och mycket mer.
   Sven Kjellgren har ett rikt språk utsmyckat med nutida och äldre, vackert klingande ord. Hans fantasi verkar outsinlig och det är svårt att sluta läsa när spänningen stiger och noveller närmar sig kokpunkten. Här har vi en riktig historieberättare av det gamla goda slaget!

   Slå dig ner och vänta dig ett härligt, medryckande och spännande läsäventyr. Du kommer inte att bli besviken." 

Format: 240x210 mm.
Omfång: 152 sidor. Inbunden.
Illustrationer: 128 foton.
Utkom 2000. ISBN 91-971102-5-6
Rekommenderat pris: 248 kr

Impactum Bokförlag. Utkom 2000. ISBN 91-971102-5-6

Säljs av nätbokhandeln www.AdLibris.
Sänds direkt hem till dig.

Markera strängen och beställ hos Adlibris!
https://www.adlibris.com/se/bok/ragnar-nilsson-och-rederi-ab-ragne-ett-stycke-svensk-sjofartshistoria-1921-1981-9789197110259

rederiets framgångar och se hur den allt modernare flottan växer men också läsa om rederibranden 1963, om sjöfartskrisen och om flaggstriden under senare delen av 1970-talet.Boken avslutas med en faktaspäckad fartygshistorik och en överskådlig fartygsförteckning."
 
Paul Waldenström, en gång skeppare på "Björn Ragne”, säger:
"allting är helt korrekt".
Sjömannen Gösta Jansson skriver:
"Strålande bok. Tack!"
 
Västerviks-Tidningen
"Boken ger en intressant och inträngande bild av ett företag som i hög grad medverkade till att placera Västervik på världskartan. Sven Kjellgren har lämnat ifrån sig ännu ett väldokumenterat verk som en betydelsefull epok i Västerviks historia... boken ett utomordentligt dokument för den sjöfartsintresserade.”
 


 

 
 

Ett stycke svensk Svensk Sjöfartstidning:

"I sin välskrivna och rikligt illustrerade historik över Rederi AB Ragne berättar Sven Kjellgren initierat och medryckande rederiets historia. I tjugoen lättlästa, spännande och intressanta kapitel... får vi följa rederiets framgångar och se hur den allt modernare flottan  växer 

men också läsa om rederibranden 1963, om sjöfartskrisen och om flaggstriden under senare delen av 1970-talet.
   Boken avslutas med en faktaspäckad fartygshistorik och en över-skådlig fartygsförteckning."

Format: 240x210 mm.

Omfång: 104 sidor.

Inbunden.

Illustrationer: 104 foton.

Utkom 1998.

ISBN 91-971102-4-8

Slut på förlaget. Finns eventuellt på antikvariat.

Format: 283x233 mm.

Omfång: 176 sidor. Inbunden.

Illustrationer: 215 foton och teckningar.

Utkom 1997.

ISBN 91-971102-3-x

Rekommenderat pris 295 kr.

Enstaka exemplar finns kvar på förlaget. Beställ per mail till
impactum@comhem.se

 Kapitelindelningen gör det lätta att hitta i boken som måste kallas en ovärderlig tillgång för hembygdsforskare. Mycket torde vara tillämpligt också för andra delar av vårt land.
   Sven Kjellgren har gått noggrant tillväga med sin forskning och ärfrikostig med illustrationer. Det ger särskild autenticitet åt det rikhaltiga och omväxlande innehållet.
 
   Veterligen har ingen så metodiskt som Sven Kjellgren gått igenom socken för socken.

Format: 280x240 mm.
Omfång: 120 sidor. Inbunden.
Illustrationer: 70-tal fyrfärgsteckningar.
Utkom 1992. ISBN 91-971102-2-1
Rekommenderat pris 179 kr.

Markera strängen och beställ hos Adlibris! https://www.adlibris.com/se/bok/folksagor-fran-tjust-9789197110228

tryck. Viktiga källor har Nordiska museets folkminnessamling, Dia-lekt- och fornminnesakrivet i Uppsala och Folklivsarkivet i Lund varit.
   Författaren har lag stor vikt vid att sagorna ska vara fängslande. De allra flesta av socknarna i Tjust är representerade med var sin folksaga i boken som illustrerats av Tord Nygren.

Format: 248x161 mm.
Omfång: 280 sidor.
Inbunden.
Illustrationer: 55 tuschlavyrer.
Utkom 1990.
ISBN 91-971102-1-3
Rekommenderat pris 198 kr

Markera strängen och beställ hos Adlibris! https://www.adlibris.com/se/bok/eva-i-paradiset-och-fem-andra-historiska-berattelser-fran-en-ostkuststad-9789197110211

Format: 256x198 mm.
Omfång: 208 sidor. Inbunden.
Illustrationer: 377 svartvita bilder.
Utkom 1988.
ISBN 91-971102-0-5
Rekommenderat pris: 244 kr.

Markera strängen och beställ hos Adlibris! https://www.adlibris.com/se/bok/vastervik-1900-till-1930-en-berattelse-i-ord-och-bild-9789197110204

Format: 256x198 mm.
Omfång: 120 sidor. Inbunden.
Illustrationer: ca 190 svartvita bilder.
Utkom 1980.
ISBN 91-27-01015-5
Slut från förlaget.

Slut på förlaget. Finns eventuellt på antikvariat.