Här finns mina böcker:

Mina samtliga utgivna böcker och merparten kulturhistoriska artiklar finns på bibliotek och museer runt om i landet inklusive institutions-bibliotek som Kungliga Biblioteket, universitet och högskolor.

 

Runtom i landet...

Chalmers i Göteborg, Figeholms sjöfartsmuseum, Göteborgs universitet, Handelshögskolans bibliotek, Stockholm, Högskolans bibliotek, Jönköping, Kalmar länsmuseum, Kalmar Sjöfartsmuseum, Kalmarsunds Sjötrafikområde, Katarina Sjöfartsklubb, Stockholm, Kulbackens museum, Klubb Maritims bibliotek, Kungliga biblioteket, Loftahammars hembygdsgård, Lunds universitetsbibliotek, Marinmuseum, Karlskrona, Nordiska museet, Oskarshamns Sjöfartsmuseum, Oskarshamns stadsbibliotek, Roslagens Sjöfartsminnesförening, Sjöfartsmuseet i Göteborg, Sjöfartsverkets bibliotek, Norrköping, Sjöhistoriska museet i Stockholm, Sjömans-biblioteket Rosenhill, Göteborg, Sjömanskyrkan i Stockholm,

Stockholms universitet, Umeå universitets bibliotek, Uppsala universitetsbibliotek, Värmlands Sjöfartsförening.


... och i Tjust

I stor omfattning är jag representerad i Tjust. Mina böcker finns på Västerviks stadsbibliotek och på filialbiblioteken runt om i kommunen. De finns på gymnasiet, mellanstadie- och grundskolorna, på Folk-högskolan och Valstadskolan i Gamleby, och på en rad förskolor, särskolor och dagcenter i kommunen.
   Böckerna har köpts in till studieförbunden och används i studie-cirklar och som bredvidläsning. De finns i landstingets bibliotek och skolor, på vårdinrättningarav av olika slag, hos folktandvården och på servicebostäder för äldre.
   Flera av mina böcker finns på de många hembygdsföreningarna i Tjust, totalt ett femtontal föreningar.