Debatt - kommentarer

Givande och läsvärd!
Tack för "Gamla gårdar och släkter i 1800-talets Westervik", en verkligen läsvärd bok. Sökte uppgifter om "Verkmästarmordet" och fann en del i boken och än mer i kompletterande kultur-historiska artiklar som författaren skrivit och sänt mig kopior av. Stort tack!
Per-Gösta Skvagerson

Underskattad:
"Jag tycker Sven Kjellgren är underskattad. Hans fina böcker om Västervik, fullspäckade med gamla fotografier och sagoböckerna, liksom fartygsböckerna är en kulturhistorisk skatt, som vi borde uppskatta mycket mycket mer!! 
Tack till Sven Kjellgren för allt du gjort för Västervik!!!"  

Barbro Magnusson  i en insändare i Västerviks-Tidningen när boken Svartängeln lanserades årsskiftet 2011-2012.

Skandal!!
Skandal så kommunen uppför sig emot dig! Säger skulptören Gösta Holmer i Blankaholm.

Trollkäringen Eva Johansson
   ... är skribent på lokaltidningen och gjorde gällande att min bok "Gamla gårdar och Släkter" var behäftad med grava fel.
   Som exempel lyfte trollkärringen  fram  ett utlåtande från en  reporter på tidningen som ansåg sig höra till den  lokala skepparsläkten som jag bland annat berättar om i boken.
    Trollkärringen kunde inte förete det minsta bevis.
    Hon kände inte ens till att det finns en nu levande person i staden som är sprungen ur den gamla släkten. Jag  bedömde honom som mer trovärdig än den medarbetare på lokal-tidningen som hon åberopade. 
   Alltså en allvarlig förummelse från en släktforskare, som hon utger sig för att vara. 
   Jag erbjöd trollkärringen 100 kronor för varje fel i boken som hon trodde sig kunna leta upp. Trollkärringen hörde aldrig av sig.

Jag heter Eva Johansson och är
en ful gammal trollkärring.