2018 > 11

Jag har blivit engagerad för att skriva krönikor i nättidningen DVV-Dagens Västervik och Vimmerby. Sedan de pblicerats lägger jag upp dem här på min hemsida under fliken Kulturartiklar. Dessutom gisslar jag politiker och pösmydiga byråkrater på Facebook, Twitter, Linkedin. Inläggen återfinns under fliken Debatt. 

Läs hela inlägget »

2018-12-08
Här i Västervik, staden jag författar om, generar sig inte folk för att stjäla mina bilder och texter och ge ut dem som sina egna. Det händer gång på gång. Till exempel plankade Västerviks museum texter ur min bok "Skeppsbyggmästaren Carl Rudolf Fridell. Hans liv och fartyg ... En påkostad bok med många bilder och uppgifter jag grävt fram på Riksrkivet, Sjöhistoriska osv. 
Man återger mina uppgifter utan källanvisning, utan att efterfråga mitt medgivande. När jag påtalar stölden blånekar museet vilket sannerligen inte är första gången. Och Västerviks-Tidningen återger gladeligen museets stöld, utan ett diskutera saken med mig. För övrigt är tidningens rubrik "En beryktad sjökapten". Ack ja.

2018-12-09
Gratulerar till din nya roman Silken! Mycket arbete och research, förstås. Hoppas att jag har kunnat bidra med några synpunkter med utgångspunkt från min uppsats om de karolinska fältprästerna. Det ska bli väldigt spännande att läsa din nya roman, både som präst och gammal Västerviksbo.
En Välsignad Jul och ett Gott nytt åt
önskar
Krister Nordin

2018-12-10
Hej Krister!
Det ska bli intressant få ta del av din reaktion på texterna i boken. Jag har baserat bokens grundton på dina tankar i uppsatsen om de karolinska fältprästerna och dina vänliga råd vid samtal. Lidandet på slagfältet, pestens skördande av människoliv, den olycksaliga kaplanens omvändelse inför Gud i sina tankar om kristendomens mål. Få se nu vad du tycker.
Med hälsningar och tack
Från Sven författaren.
PS Det har av och till varit svåra stunder under tillkomsten av denna skrift. Skulle ha behövt någon att stödja mig mot. Kanske konstnärs-kapet alltid måste kräva sin tribut av svåra känslor, och ja just lidande DS