Skeppet Indien - En turistattraktion

på Skeppsbrofjärden i Västervik.

Ett förslag till Västerviks kommun

och näringsliv av Sven Kjellgren.

En gång var Västervik Sveriges fjärde största skeppsbyggar-

och sjöfararstad.
Hundratals skepp byggdes på stadens fyra varv,

seglade ut i långfart jorden runt och
drog in välstånd till stadens

partrederier, eller såldes till främmande länder och världsdelar

för goda summor.
   Stadens mest ryktbara skepp var den legendomspunna fullrig-
garen Indien. Hon
konstruerades och byggdes av skeppsbyggmäs-
taren Carl Rudolf Fridell 1862-1863 på
Stora varvet. Fridell var en
av sin tids skickligaste fartygskonstruktörer och hyllades
 med
lovord och utmärkelser.
   Med en exakt kopia av Indien placeras Västervik återigen på
den marina kartan.
Ritningar till en replik av Indien finns, model-
ler finns, skeppsporträtt finns,
beskrivningar finns och en nutida
skicklig skeppsbyggare finns nära inpå, nämligen Egil Bergström

med sitt varv vid Casimirsborg strax utanför staden.
   

Indien får sin förankring vid en särskilt byggd pir som sträcker
sig ett stycke ut på
Skeppsbrofjärden så att hon syns. Där ligger
hon som ett ögonfägnande blickfång för
alla i änden av Storgatan
eller utanför Slottsholmen och turistbyrån.
   Indien blir en sinnebild för Westervik och dess rika sjöfarts-
historia. Med henne får
staden en turistattraktion som låter tala
om sig inte bara i vårt land utan i också runt
om i Europa och på
andra kontinenter.
   Indien kommer att dra till sig besökare från
 både långt borta
och nära.

   Sven Kjellgren, Västervik 2010-07-05

 

Läs pdf-fil här om skeppet Indien: