Kontakt/beställning:

Här kan du ställa frågor om mina böcker och lämna synpunkter. 

Om du har ett meddelande som kräver mer utrymme eller en text

du vill sända till mig kan du maila direkt till: 

   sven.kjellgren@gmail.com

 

Mina böcker beställer du på:

   www.adlibris.com

Du får dem hemskickade direkt till dig!
 

Bokhandlare hittar dem på: 

   http://www.forlagssystem.se

 


Prislista:

 • Gamla gårdar och släkter .........290:00
 • Svartängeln ................................ 179:00
 • Silken.............................................199:00
 • Folksagor från Tjust .................. 149:00
 • Folksagor från Östergötland .....169:00
 • Folksagor från Sörmland...........199:00
 • Västervik 1900 till 1930 ............. 244:00
 • Silveränkan...................................129:00
 • Rederi AB Ragne ....................... 248:00
 • 12 Noveller ................................... 98:00
 • Eva i Paradiset ...................... ...... 99:00