Nimhed dissade en kulturhistorisk bildskatt

Min bildsamling omfattar omkring ca 1000 fotografier med motiv från stad och personer under främst 1800-talet, se bifogade två bilder på alla kartonger med fotografier från 1800-talets Västervik som jag har i min ägo vari ingår mängder med bilder digitaliserade och klara att använda sig av. För att nu inte tala om skeppstavlor, fartygsmodeller, nautiska föremål, osv.
 
Många av bilderna återgivna i mina böcker, men de flesta är opubli-cerade. Att alla dessa gamla fotografier har ett stort kulturhistoriskt värde såväl för museet i dess arbete, som för släktforskare och för skribenter för illustrationsändamål.

Med sorg i hjärtat tvingass jag konstatera att mina samlingar inte anses värda att sparas, varken på kommunarkivet eller i Kunskapskällans arkiv.

Jag har medverkat i Tjustbygden, årsbok för Kulturhistoriska förening med sammanlagt ett 25-tal artiklar alltsedan 1977. Det har skett utan att föreningen stött mitt författarskap.
 
Jag har sökt bidrag till min bokutgivning men Nimhed anser att författare är ”vinstdrivande” och ska inte ha något stöd. Han vägrar också låta sälja mina böcker på museet.
 
Han har utan mitt medgivande publicerat min arbetskrävande artikel ”Israel Mannamördare”. Det stred mot min upphovsrätt och var en litterär stöld.

Offentlighetsprincipen i Tryckfrihetsförord-ningen (TF) andra kapitel, 1§, skall varje svensk medborgare ha rätt att taga del av allmänna handlingar”.
 
Men Nimhed bromsar min forskning i museets samlingar. Det visade sig bli fallet
under mitt arbete med boken ”Västervik 1931 till 1960” som skulle bli en fortsättning på ”Sekelskiftets Västervik” och”Västervik 1900 till 1930”. För att låta mig låna  bilder som behövdes krävde Nimhed 1000 kr per bild tillsammans runt 374 000 kr. Av mig som olönad författare som under många år biträtt föreningen och museet uta ersättning. 
 
Mycket av gammalt bildmaterial är skadat av fukt och har fläckar och föroreningar. Omfattande redigeringsarbete krävs i dataprogram för att ge bilderna publicerbart skick vilket tar mycket tid och självfallet kostar mycket pengar, 1000 kr per timme på ett it-företag.
 

Nimhed och museet och föreningen har kränkt mitt författarskap och lagvidrigt hindrat mig tillgång till samlingarna.