Skeppsbyggmästaren Carl Rudolf Fridell

Hans liv och fartyg 1826-1885

Han var en av ostkustens mest framstående konstruktörer
och byggde och förbyggde över 100 fartyg, allt från tävlingskuttrar för Stockholms segelsällskap till ryktbara skepp i klipperstil. Främst av dessa var det legendomspunna fregattskeppet Indien.


   När ångkraften till sjöss började konkurrera med segelfartygen tillägnade Fridell sig nytt kunnande och utvecklade fartygskonstruktioner för en ny tidsålder.
   Sin utbildning fick han på det 1843 nyinstiftade Skeppsbyggeri-Institutet i Karlskrona och skolades i af Chapmans anda för den kände skeppskonstruktören Carl Daniel Pettersson.


   1849 anställdes Fridell som kvartersman på Kalmar varv och flyttade sedan till varv i Hästenäs, Timmernabben, Mönsterås, Döderhultsvik (Oskarshamn) och Stora Rätö i Lofta skärgård.
   Den 16 november 1855 utsågs han till skeppsbyggmästare på Stora Varvet i Västervik. Där blev han verksam resten av livet. Han beskrevs som en försynt och sympatisk person, gick klädd i kubb och brun långrock och kallade alla på varvet för "du".

Belöningar
Under sin långa bana som skeppskonstruktör vann uppmärksamhet och belöningar inte minst vid den Skandinaviska industriutställningen 1866. Men mot slutet av seklet gick konjunkturen i nedan. 1880 stapelsatte Fridell det sista stora segelskeppet på Stora varvet, ett skonertskepp.
   Det kom att bilda slutpunkt för Västerviks storhetstid inom varvsnäringen. Fem år senare dog han. Inget gravmonument restes över honom.

Bortglömd
Idag är han bortglömd. Kanske kan den här boken återuppliva minnet av Carl Rudolf Fridell - Västerviks och ostkustens framstående fartygskonstruktör. Och ge en bild av hans skeppsbyggnadskonst.

Format: 246x303 mm.

Omfång: 192 sidor. Inbunden.

Illustrationer: 204 fartygsbilder, skeppsporträtt, konstruktionsritningar, modeller och personer. Merparten i färg.

Impactum Bokförlag. ISBN 91-971102-8-0

Pris rekommenderat: 289 kr.
 

Utdrag ur recensioner:
1800-talet var en tid av förändring. Den industriella revolutionen kom igång och även sjöfarten förändras. Klumpiga handelsskepp byttes mot smäckra och snabbseglande klipperskepp, samtidigt som ångdriften börja slå igenom och man började använda järn som byggnadsmaterial för fartyg.
   Inte mycket från den tidens sjöfart och skeppsbyggeri har tidigare dokumenterats men nu har Sven Kjellgren efter fyra års arkivstudier givit ut boken Skeppsbyggmästaren Veteranbåten nr 5, 2006, Lars Porne:

 Det är inte bara ett ingående porträtt av skeppsbyggmästaren själv och hans närmaste utan också en dokumentation av den betydande sjöfarts- och skeppsbyggnadsstaden Västervik. Dessutom ger boken en bild av hela den svenska sjöfarten från den tiden.

   Man kan säga att Carl Rudolf Fridell var en exponent för denna tid, då det svenska samhället förändrades. Författaren låter oss följa honom i med- och motgång, lycka och tragedi i familjelivet. Ur bokstäverna träder en människa av kött och blod fram. Boken är helt enkelt spännande och mycket välskriven."
   "Boken är helt enkelt spännande och mycket välskriven."
   Lars Porne
 

Utkik årgång 27, nr 3 2006, John E. Person:
 En av dessa småländska marina arkitekter har nu, 120 år efter sin död, fått ett äreminne i boken Skeppsbyggmästaren Carl Rudolf Fridell. Hans liv och fartyg 1826-1885 av Sven Kjellgren. Impactum.Det är en fängslande biografi illustrerad med en mångfald samtida foton, ritningar och fartygstavlor i färg.

   Bakom texten ligger en omfattande forskning i - förutom tryckta källor - riksarkiv, landsarkiv och museer samt intervjuer och korrespondens med åtskilliga initierade personer. Skildringen av Fridells privatliv är gripande." 

12 Noveller

Bibliotekstjänst 2003:

"Det finns kvalité i berättelserna, läsupplevelser, berättarlust, humor, överraskningar, spänningsmoment och formuleringskonst." 

Johanna Vistrand, Multimanus, Göteborg:
"Var med och avnjut en bok späckad med dråpliga äventyr, fantasifulla berättelser, spökhistorier, skarpa människoporträtt, drömmerier och satir.
   Berättelserna hämtar sina miljöer från Tjust, Stockholm och Uppsala. Berika dig med skildringar av kärleksrelationer kring en rysk symfo- ni, jaktäventyr med förlupna? kulor, erotiska spindlar, svamputflykt 

med livsfarligt slut, en serimördare bland unga kvinnor i lärdomssta-den Uppsala för 100 år sedan, gladporrigt bakande och mycket mer.
   Sven Kjellgren har ett rikt språk utsmyckat med nutida och äldre, vackert klingande ord. Hans fantasi verkar outsinlig och det är svårt att sluta läsa när spänningen stiger och noveller närmar sig kokpunkten. Här har vi en riktig historieberättare av det gamla goda slaget!

   Slå dig ner och vänta dig ett härligt, medryckande och spännande läsäventyr. Du kommer inte att bli besviken." 

Olsson i Werkebäck och hans fartyg

 

Västerviks-Tidningen:
..en liten sjöhistorisk pärla...Sven Kjellgren har ur många källor plockat fram materialet...Det är en klar och lättläst framställning och en hyllning till småländsk företagaranda...
   Historien om Olsson i Werkebäck kan med stor behållning läsas även av en publik som inte har sjöfart som huvud-intresse...
   Kjellgren är en berättare som med kunnighet och rak stil ger liv åt den historia han berättar."

Vardag och högtid i Tjust

 

Sörmlands Nyheter:
Författaren tar oss med på en resa tillbaka i tiden, med häst och vagn, på knastrande grusvägar, förbi blänkande insjöa, genom stora skogar och slätter, där stengärdsgårdarna står tätt.

   Sven Kjellgren skildrar årets gång, i vardag och högtid. Med många illustrationer beskriver han hur jord- och skogsbruk gick till före de moderna maskinernas ankomst.                                  
   När han skriver om djurhållning, om jakt och hantverk, tjärbränning, kolning, byk och bak och slakt är han noga med att ange varifrån uppgiften kommer.

Folksagor från Tjust

Västerviks-Tidningen:

"Tjust är rikt på fornminnen och Sven Kjellgren har skickligt sammanställt de mest märkliga av sagor och sägner från denna trakt... sjutton spännande berättelser... sköna prinsessor, jättar, troll och riddare har illustrerats i färgetsningar av välkände konstnären Tord Nygren."

Barometern, OT:
Sven Kjellgren har sökt upp gamla tjustbor och bett dem berätta lokala sagor för honom. Han har också letat reda på tidningsklipp och andra 
 

Eva i Paradiset

 

Bibliotekstjänst:

"Denna på verkliga händelser baserade berättelsesamling skildrar olika människoöden i 1800-talets Västervik med omnejd. Tids- och miljöskildringen är mycket gedigen, och författaren tecknar såväl tragiska levnadsöden som komiska gestalter med ömhet och humor. Språket är välputsat och lättflytande. Allt följsamt illustrerat av Ola Nyberg."

 

Västervik 1900 till 1930

Originalutgåvan slutsåld. Men kommer här i halvfranskt band med guldsnitt och författarsignerad numrerad liten upplaga. Samlare och alla andra bokälskare: skynda fynda.
 

Bibliotekstjänst:

"En fristående fortsättning på samme författares 'Sekelskiftets Västervik'. Denna del är än mer läsvärd. Det rör sig om en helt igenom professionell kavalkadbok.
    Läsaren får veta hur folk bodde, reste, arbetade etc. Andra kapitelrubriker: Samhällets institutioner, På fritiden, Hantverk o småindustri, Storindustri."

Sekelskiftets Västervik

 

Bibliotekstjänst:

"Än i våra dagar är Västervik en småstadsidyll. Sven Kjellgren har lyckats dokumentera nästan alla äldre hus och gator. Att han lyckats härmed beror på att det vid sekelskiftet var ovanligt gott om "fotografister", inte minst kvinnliga. Bilderna interfolieras av text som ger värdefulla upplysningar.

   Det är ett betydelsefullt material som här läggs fram." 

   Beställ boken hos din nätbokhandlare
   Du får den hemskickad direkt till dig!

Impactum Bokförlag