Debatt - kommentarer

Givande och läsvärd!
Tack för "Gamla gårdar och släkter i 1800-talets Westervik", en verkligen läsvärd bok. Sökte uppgifter om "Verkmästarmordet" och fann en del i boken och än mer i kompletterande kultur-historiska artiklar som författaren skrivit och sänt mig kopior av. Stort tack!
Per-Gösta Skvagerson

Underskattad:
"Jag tycker Sven Kjellgren är underskattad. Hans fina böcker om Västervik, fullspäckade med gamla fotografier och sagoböckerna, liksom fartygsböckerna är en kulturhistorisk skatt, som vi borde uppskatta mycket mycket mer!! 
Tack till Sven Kjellgren för allt du gjort för Västervik!!!"  

Barbro Magnusson  i en insändare i Västerviks-Tidningen när boken Svartängeln lanserades årsskiftet 2011-2012.

Skandal!!
Skandal så kommunen uppför sig emot dig! Säger skulptören Gösta Holmer i Blankaholm.

Makt och girighet
Mycket synd att den tredje boken om gamla Västervik inte blev av! Måste säga att det låter som maktmissbruk och girighet att inte låna ut de bilder du behöver. Jag tycker att de objekt som finns hos ett museum eller kommun tillhör alla egentligen och när det gäller fotografier borde samtliga ha skannats in och gjorts tillgängliga.
Det är upprörande faktiskt att dom sitter och ruvar på saker som ingen annan får se utan att betala dyrt (om jag förstod dig rätt), och att dom vill tjäna pengar på att du vill skriva en bok.
Visste inte att det stod till så för det var länge sedan jag flyttade ifrån Gamleby och kommunen.
Med vänlig hälsning, Annika

 

Eva Johansson
   ... är skribent på lokaltidningen och gjorde gällande att min bok "Gamla gårdar och Släkter" var behäftad med grava fel.
   Som exempel lyfte hon  fram  ett utlåtande från en  reporter på tidningen som ansåg sig höra till den  lokala skepparsläkten som jag bland annat berättar om i boken.
    Johnsson kunde inte förete det minsta bevis.
    Hon kände inte ens till att det finns en nu levande person i staden som är sprungen ur den gamla släkten. Jag  bedömde honom som mer trovärdig än den medarbetare på lokal-tidningen som hon åberopade. 
   Alltså en allvarlig förummelse från en släktforskare, som hon utger sig för att vara. 
   Jag erbjöd hennen 100 kronor för varje fel i boken som hon trodde sig kunna leta upp. Hon hörde aldrig av sig.

Min bildsamling omfattar ...

... omkring ca 1000 fotografier med motiv från stad och perso-ner under främst 1800-talet, se bifogade två bilder på alla kartonger med fotografier från 1800-talets Västervik som jag har i min ägo vari ingår mängder med bilder digitaliserade och klara att använda sig av. För att nu inte tala om skeppstavlor, fartygsmodeller, nautiska föremål, osv.
    Många av bilderna återgivna i mina böcker, men de flesta är opublicerade. Att alla dessa gamla fotografier har ett stort kulturhistoriskt värde såväl för museet i dess arbete, som för släktforskare och för skribenter för illustrationsändamål.
   Med sorg i hjärtat tvingass jag konstatera att mina samlingar inte anses värda att sparas, varken på kommunarkivet eller i Kunskapskällans arkiv.
   Jag har medverkat i Tjustbygden, årsbok för Kulturhistoriska förening med sammanlagt ett 25-tal artiklar alltsedan 1977. Det har skett utan att föreningen stött mitt författarskap.
   Jag har sökt bidrag till min bokutgivning men Nimhed anser att författare är ”vinstdrivande” och ska inte ha något stöd. Han vägrar också låta sälja mina böcker på museet.

Jag heter Eva Johansson och är
en ful gammal trollkärring.

Enligt Offentlighetsprincipen i Tryckfrihetsförordningen (TF) andra kapitel, 1§, skall varje svensk medborgare ha rätt att taga del av allmänna handlingar.

   Han har utan mitt medgivande publicerat min arbetskrä-vande artikel ”Israel Mannamördare”. Det stred mot min upphovsrätt och var en litterär stMen Nimhed bromsar min forskning i museets samlingar. Det visade sig bli fallet under mitt arbete med boken ”Västervik 1931 till 1960” som skulle bli en fortsättning på ”Sekelskiftets Västervik” och”Västervik 1900 till 1930”.
   För att låta mig låna  bilder som behövdes krävde Nimhed 1000 kr per bild tillsammans runt 374 000 kr. Av mig som olönad författare som under många år biträtt föreningen och museet uta ersättning. 
   Mycket av gammalt bildmaterial är skadat av fukt och har fläckar och föroreningar. Omfattande redigeringsarbete krävs i dataprogram för att ge bilderna publicerbart skick vilket tar mycket tid och självfallet kostar mycket pengar, 1000 kr per timme på ett it-företag.
   Nimhed och museet och föreningen har kränkt mitt författarskap och lagvidrigt hindrat mig tillgång till samlingarna.