Ett praktverk i A4-format ...

Gamla gårdar och släkter ...

En vandring i Västra kvarteren, eller i de Östra, Norra eller Södra? Med boken i din hand väntar dig ett strövtåg in i den gamla sjöfarts-, skeppsbyggar- och stapelstaden, en vandring i 1800-talets Westervik.

Du ser byggnader och miljöer som för länge sedan skattat åt förgängelsen och ersatts med andra. Du lyssnar till hästtrillor som skramlar fram med sina bulthjul över kullerstensgatorna, hör fålarnas frustande och ser kreaturen som lunkar hem till ladugårdar inom stadens hank och stör från betet i utmarkerna.

Sommardagar med dofter från blommande syren, från rosor som klänger längs staket och rödfärgade timmerväggar, från hästspillning och avträden.

Det avmätta gnisslet från vindflöjlar och ljuden från varvens sågklingor och dunkande drevklubbor. Höststormarnas vinande kring knutar och i gränder, vinterns slask eller stadens slummer under snötäcken. Den rofyllda tidsandan och lugna omramningen i en förgången tid.

Recensioner
Stefan Jern, docent, ”bördig från Västervik” recenserar boken så här:

Enligt min mening är boken ett fullkomligt enastående stycke kultur-historia av ett slag som varje stad av Västerviks storlek borde känna stolthet, tacksamhet och glädje över. På 350 sidor får vi följa med på en rikt illustrerad vandring i stadens fyra kvarter under 1800-talet och möta borgare, hantverkare, arbetare, lärare, institutioner och större händelser i överflödande detaljrikedom.
    Så vitt jag kan bedöma, så är den bakomliggande forskningsinsatsen av mycket stor omfattning och, vad gäller de fakta jag känner till, gjord med vetenskaplig noggrannhet. Detta är verkligen kultur, person- och byggnadshistoria när den är som allra bäst!
   Som Engelbrektsson framhåller så är boken god nog för att kunna läg-gas fram som akademisk avhandling, men framförallt är den under-hållande, lärorik och vacker (vilket inte avhandlingar är).
    Till detta ska läggas att boken, liksom stora delar av Kjellgrens produktion, arbetats fram utan stöd från fonder, stiftelser eller större mecenater. Författarens starka personliga engagemang i Västervik och dess historia har uppenbarligen varit en viktig drivkraft bakom denna kulturgärning.
   Ängelholm den 18 augusti 2014 och sommarboende på Ekhagen(s gård) samt ständig medlem av Tjustbygdens Kulturhistoriska Förening. 


Rune Engelbrektsson, Västerviks-Tidningen, hösten 2014:

Ett praktverk i A4-format. För mig som bott här i knappt 20 år är den en fantasieggande trappstege i kunskap. Uppriktigt tror jag att det dröjer länge innan min nyfikenhet svalnar.
   För kunskapen om vårt samhälle är den viktig. 350 sidor! Bilder? Mer än dubbelt så många. Antalet betydelsefulla invånare har jag inte räknat fram men är övertygad om att Sven Kjellgren inte missat någon.
   Lär känna dem alla! Läs "Gamla gårdar och släkter ..."!

          Beställ boken hos din nätbokhandlare
       Du får den hemskickad direkt till dig!

Orientering om bokens innehåll:

HÄR BÖRJAR VI - INLEDNING
Teknisk och ekonomisk utveckling, ............................ .. ....7
Lång varvstradition i Västervik, segeltonnage ............... 8-9
Skeppsbyggmästare .................................................... .....10
Utrikesseglare............................................................ .......11
Partrederare ............................................................. ...11-12
Navigationsskola...............................................................13
Export och import ...................................................... 13-14
Industrier ........................................................................ 14
Reguljära turer med ångfartyg .................................... 15-16
Hästar och oxar ................................................................ 16
Järnvägsbyggande .......................................................17-18
Telefon och elektriskt ljus . ........................................ 18-19
Skråväsendet. .................................................................. 19
Borgerskapes äldste ................................................... 19-20
Sociala skyddsnät ............................................................ 20
Arbetarrörelwsen ....................................................... 20-21
Pigor ................................................................................ 21
Växande stad, ny stadsplan, gatunnätet utvidgades ....... 22
Bostäder, uppvärmning, vatten, gatubelysning ..........22-23
Kustbandets folk ........................................................ 23-24
Torghandel. .................................................................... 24
Banker. ........................................................................... 24
Folkskola, läroverk, flickskola ................................... 24-26
Krogar ............................................................................ 26
Bolaget för stadens bästa ................................................ 27
Försköningssällskapet ................................................ 27-28
Slottsholmen med Stegeholms slottsruin ........................ 28
Att dricka och bada brunn ......................................... 28-29
Lokal skandalkrönika och skvallerspeglar. ..................... 29
Säregna personer ............................................................ 30
Liten poliskår ................................................................... 30

NORRA KVARTEREN
N kv Stadsdel med kyrka, präster, storborgare
   och hantverkare ........................................................... 31
N kv 8 Fattighus och arbetsinrättning ........................ 32-34
N kv 17 Frumerieska huset och sjöfararskatten .......... 34-38
N kv 78-79 Maechel, Carl, fabrikör ............................ 39-41
N kv 78,79 Maechel, Gustav Carl, konsul .................. 42-45
N kv 77, S kv 34 Gustaf Ideström, grosshandlare ...... 46-50
N kv 87-88 Goldkuhl, Johan Vilhelm, postmästare,
   postkontoren i Västervik genom åren ..................... 51-54
N kv 93 Brunstedt, kakelugnsmakare ............................. 55
N kv 98 Berggren, Theodor, läroverksadjunkt,
   och Fredrik, redaktör ................................................... 56

SÖDRA KVARTEREN
S kv Här fanns Stora torget, rådhuset, handelsbodar,
   verkstäder, lokaltidningar och banker ........................ 57
S kv 2 Faleij & Boman, sidenkramhandel ................... 58-59
S kv 2 Tenger, Johan Christian, Janne, sjökapten ....... 60-61
S kv 5 Westermark, P D, handlare, redare ................. 62-63
Westermark, P M, hamnkapten V kv 31a ........................ 64
S kv 11 Engström, Carl David, handlande, redare ..... 65-67
S kv 14 Dufva, C J, handlande ........................................ 68
S kv 15 Westermark, Carl David,handlare, redare ..... 69-71
S kv 18 Landström, Carl Gustaf, kolonisatör,
   varvsägare, fabriksägare ......................................... 72-73
S kv 18,19 Lönnberg, Ulrika Christina, donator ......... 74-75
S kv 18-19 Widegren, David Emanuel, handlande ..... 76-78
S kv 18 Norstedt, A M, urmakare .................................. 79
S kv 19 Reuterdahl, P A, fabrikör .............................. 80-81
S kv 18,19 Systrarna Törnlöf. ..................................... 82-83
S kv 22 Moberg, Anders Gustaf, grosshandlare ........ 84-85
S kv 22 Kronprinspar på besök .................................. 86-87
S kv 22 Adam Jern & Co, handelsfirma. .................... 88-94
S kv 25,26 Hultman, Hans, Lars, Sara, varvsägare,
   bruksägare ............................................................. 95-96
S kv 26, 29 Branden 1891 i Westervik ..................... 97-102
S kv 28 Kjellström, Carl Johan ”Döden”, sjöman .. 103-105
S kv 30 Hallström, Carl Erik, biskop ..................... 106-108
S kv 33 Jaensson, Per Didric, handelsman, redare,
Jaensson, Emmy, Johan Möller, kamrer ............... .109-112
S kv 33 Nyman, Anders Isbrand, Teodor,
   häradsdomare ..................................................... 113-114
S kv 34 Enander, Sven Johan, handelsman ............ 115-116
S kv 40 Jansson, A J, ”Jante Liner”, donator ......... 117-118
S kv 40 Lindgren, A F, instrumentmakare ............. 119-120
S kv 47,48, 46, V kv 51, 52, Ö kv 16 Sandberg,
Gustava, bryggerska ............................................. 121-123
S kv 47,48 Johann Petter Hagvall, bryggare .......... 124-126
Liedbergska bryggeriet, se Ö kv 151-152

VÄSTRA KVARTEREN
V kv Hantverkarnas stadsdel med en mångfald
   olika yrken representerade ...................................... 127
V kv 6 Sevastopol, krog .............................................. 128
V kv 10 a Danielsson, Nils Otto, apotekare .......... 129-130
V kv 11 Nelander, J P, borgmästare ...................... 131-132
V kv 13 Jonsson, Jonas, "Storboven”, 
   byggmästare......................................................... 113-135
V kv 14 Kallstenius, Gottfrid, konstnär .................. 136-137
V kv 18, 19 och 34a, Havton, Erik, rådman ................... 138
V kv 18,19 Menageri-Fasansväckande vilddjur ............. 139
V kv 18,19 Widinghoff, F G, sadelmakare ............... 140-143
V kv 21 Våghals, mösshandlare ..................................... 144
V kv 23 Thure Möller, garnhandlare,
Josef Victorin, bankdirektör. .................................. 145-146
V kv 31 A Westermark, P M, se text sid 64
V kv 33 Hanström, Carl Ludvig, adjunkt ............... 147-148
V kv 36 Nyman, Fredrik, slaktare ................................. 149
V kv 37 Golmodin, Leopold, sockerbagare ................... 150
V kv 40 Ulander, Sven, kyrkoherde ............................... 151
V kv 40 Wastensson, Anders, kyrkoherde .................... 152
V kv 41 Cederflychtska fattighuset ........................ 153-155
V kv 41,42 Egge, Carl Ludvig, sjökapten ...................... 156
V kv 42,33 Roback, Sven Johan, rektor ................... 157-158
V kv 43 Westermark, Gustava, lärarinna,
   och Ulla, bibliotekarie ......................................... 159-160
V kv 49 Broberg, Olof, sjöman .............................. 161-162
V kv 52 Augusta på hörnet, klädhandlerska ................ 163
V kv 52 Kindmark, Peter Herman, urmakare ......... 164-165
V kv 53 Adelgren, Herman, "Basman”, lärare ....... 166-168
V kv 62-63 Ekblad C O, tryckeri, publicist ........... 169-170
V kv 71 Möllstedt, Carl Eric, komminister .................. 171
V kv 75 b Westerviks teater .................................. 172-173
V kv Södling, Carl Erik, musikgeni .......................174-177
V kv Hellman, madam, gaturenhållerska .....................178
V kv Lasarettet .............................................................179
V kv Michaelsson, Oscar, överläkare ..................... 180-181
V kv Läroverket .....................................................182-183
V kv Nilsson, A P, byggmästare....................................183
V kv Berg, Carl Gustav, ”Fattig-Berg”, redare,
Varvsägare ............................................................ 184-185
V kv Bergens lycka, cirkusar, Elvira Madigan ...... 186-187
V kv Svensson, Nils, lektor ......................................... 188
 

Ett urval sidor i Gamla Gårdar och Släkter

Här kan du se ett urval av de 352 sidorna i boken, i en tredjedels storlek, och bilda dig en uppfattningom om verkets höga kvalitet! 

Du får möta personer som för länge sedan levt, uppleva deras personligheter och särdrag. I mångt och mycket skilde sig stadsbornas göranden och låtanden, liv och leverne från nutida människors.

Med boken i din hand vandrar du in i en tid som var så annorlunda än vår egen, du möter 1800-talets Westervik.

 
   Format: 232 x282 mm
   Omfång: 352 sidor
   Inbunden. Kartonage.
   Illustrationer 438 fotografier, målningar och teckningar
   Omslagsbild: Fredrik Christian Kiærskou 1848-50.
   Impactum Bokförlag. ISBN 978-91-980978-0-1
   Pris rekommenderat: 299 kr.
   Beställ hos din nätbokhandlare
 

 

Kajsa Andersson, pensionerad 1:e bibliotekarie vid Västerviks kommunbibliotek: 

Som bibliotekarie har jag under många år kunnat följa Sven Kjellgrens författarskap. Jag gläder mig nu åt hans nya bok "Gamla gårdar och Släkter i 1800-talets Westervik. Den blir ett värdefullt tillskott till vår lokalhistoriska litteratur."
   Författaren har tidigare skrivit ett flertal böcker och kulturhistoriska artiklar med anknytning till Västervik och Tjustbygden och skildrat stadens historia bl a i de två böckerna Sekelskiftets Västervik och Västervik 1900 till 1930.
    I den nya boken vrider författaren klockan tillbaka till 1800-talets Västervik och gör en historisk vandring genom stadens kvarter. Han beskriver, kvarter för kvarter, de hus och verksamheter som förekom i staden under 1800-talet och inte minst de människor som var knutna till stadsägorna.
    Persongalleriet gör boken levande och ger närvarokänsla åt stadens historia. Kungligheter på besök, tongivande högreståndspersoner som samverkade med prominenta borgare för att utveckla stad och lands-bygd, men även skeppare, hantverkare, handlare, kroginnehavare och många andra får framträda i sin dagliga gärning.
   Boken bygger på omfattande forskning och källmaterial, dels mate-rial från författarens eget arkiv, dels material från ytterligare arkiv-handlingar, böcker och artiklar. Källmaterialet är noggrant redovisat för den som önskar ytterligare fördjupning. Boken innehåller även ett rikt bild- och illustrationsmaterial, som förhöjer bokens historiska värde.
    Sven Kjellgren har gjort en omfattande dokumentation skriven på ett lättillgängligt fackspråk, där alla som är intresserade av Västerviks historia har mycket att hämta, såväl äldre som barn och ungdomar.
  
För övrigt kan boken rekommenderas till alla med intresse för 1800-talets historia på grund av sin medryckande tidsskildring och sitt värdefulla bildmaterial. Mycket av detta har säkert relevans för andra städer i 1800-talets Sverige.


ÖSTRA KVARTEREN
Ö kv Högreståndspersoner, storborgare, sjöfolk
   och varvsarbetare bodde här ........................................ 189
Ö kv 1-3 de Maré, Baltzar, bruksägare ............................ 190
Ö kv 1-3 Nordenfalk, Johan, baron, godsägare ......... 191-194
Ö kv 4 Andersson, Hans, bruksägare, handelsman,
Redare ....................................................................... 195-196
Ö kv 4 Automobildroska, första bil på besök............197-198
Ö kv 5 Berlin, C E, lektor ..........................................199-201
Ö kv 5 Berlin och NVHJ:s tillkomst............................202-203
Ö kv 5 Andersson, Maria Charlotta, garveriägar...... 204-205
Ö kv 7 Ugarph, Janne, ångbåtskapten ....................... 206-207
Ö kv 14 ”Jödde”, notarie. ......................................... 208-209
Ö kv 16 Biribimordet på Stadskällaren .......................... 210
Ö kv 16 Norra Calmar Läns Tidning. ............................ 211
Ö kv 16 Odelmark, G R, handelsman, redare............... 212
Ö kv 17 Eneqvist, L P, borgmästare ........................ 213-215
Ö kv 17 Karl XIV Johan, konung. ............................ 216-218
Ö kv 17 Lewenhaupt, Gustaf, greve ....................... 219-220
Ö kv 17 Lewenhaupt, Sophie, ”Excellensan” ........ ..221-222
Ö kv 17 Lewenhaupt, Charles-August, Adelaide
   grevepar .............................................................. 223-225
Ö kv 17 Karl XV:s besök ......................................... 226-230
Ö kv 33-34 Kungsträdgården, restaurang. ............. 231-232
Ö kv 17 Lewenhauptska gården, Reginelund,
Seth Adelswärd, mamsell Charlotta ....................... 233-236
Ö kv 20 Karlbalen .......................................................... 237
Ö kv 23 Pålsson, Giss, skeppare, snauskeppet
   Patrioten ............................................................... 238-241
Ö kv 23 Schultz, Malcolm Ludvig, handlande,
   redare. ......................................................................... 242
Ö kv 23 Guldsmedsgården ............................................. 243
Ö kv 25 Holmgren, Per Gustaf, rådman, och
   Lundbom, Anna Maria, ”Tant Holmgren” .................. 244
Ö kv 27 Adamy, A A, handelsman, redare, konsul ........ 247
Ö kv 27 Ekermann, Nor, skeppare ........................... 248-251
Ö kv 29 Axel Tenger, handelsman, teater-
   människa ............................................................... 252-253
Ö kv 29 Kända Västervikare på Axel Tengers
   50-årsdag .............................................................. 254-257
Ö kv 30 Fjerrtalare ......................................................... 258
Ö kv 30 Telegrafstation .................................................. 259
Ö kv 30 Dahlström, P A, hållstallsägare ........................ 260
Ö kv 30 Carlbom, Carl, ångbåtskommissionär ........ 261-264
Ö kv 43,44 Kallbadhus ............................................. 265-266
Ö kv 45-47 Gamla garveriet.. ................................... 267-268
Ö kv 48 Schmidtska gården, syskonen Bengtssons
   bageri ................................................................... 269-270
Ö kv 54,68 Jernska gården och Jern, Nils Didrik,
   skeppare, sjömansombudsman ............................. 271-272
Ö kv 55, 56, N kv 86 Tenger, Albert, handelsman,
   donator ................................................................ 273-276
Ö kv 56 Lagus, Johan Georg, sjökapten .................. 277-278
Ö kv 59 Fröberg, Anna, mamsell, lärarinna .................. 279
Ö kv 63 Högström, August, sjökapten ...........................280
Ö kv 63 Lindström, A F, segelmakare. .......................... 281
Ö kv 63 Engström, A C, sjökapten. ......................... 282-286
Ö kv 103-113 Båtsmansstugorna ............................. 287-288
Båtsmanshåll i 118 Tjustsocknar ............................. 288-289
Ö kv 119-120 Blinka på hörnet, matservering,
   rumsuthyrning .................................................... 290-291
Ö kv 122 Larsson, Marcus, konstnär ...................... 292-294
Ö kv 157 Ljungberg, ”John”, sjökapten, Mia .......... 295-297
Ö kv 159 Hultsberg, P D som Perry, C D,
   sjökapten, donator .............................................. 298-299
Ö kv Stora varvet, Fridell, C R, skeppsbygg-
   mästare ................................................................ 300-302
Ö kv Stora varvet, Indien, fregattskepp ................. 303-304
Ö kv Nordström, Emil, skeppsbyggmästare ................. 305

SÖDER MALM
Stadsdelen för fattigt folk .............................................. 307
S malm 5, Åström, Petter, timmerman ........................... 308
S malm 27, Bäckström, A G, arbetskarl ......................... 308
S malm 29, Wagner, repslagargesäll .............................. 308
S malm 31, Ströberg, P E, varvsarbetare,
   och Rydberg, G J, sjöman ..................................... 308-309
S malm 33-36, Lagström, J H, vaktkarl .......................... 309
S malm 33-36, Kron, G, arbetare, stadsfullmäktig ......... 309
S malm 34, Nilsson, Anna Sophia, konstnärinna,
   donator ........................................................ 309, 311-312
S malm Familjen Svensson, Grottan .............................. 310
S malm Nilsson, Kristina Carlotta, ”Måsa” ............. 313-314
S malm Nilsson, Anna, kokerska .......................... ..314-316

HOLMARNA
En gammal borgruin, skeppsbyggeri, tjärtunnelager
   och flera fabriker fanns på holmarna. ........................ 317
Skräpiga Slottsholmen förvandlades till park ......... 318-319
Kallbadhus ..................................................................... 320
Sommarrestaurang .................................................. 320-321
Stegeholmskanalen, Gröna strömmen ........................... 322
Varmbadhus. .......................................................... 323-324

NORRLANDET
Två fabriker och Gränsö med slott ............................... 325
Westerviks tändsticksfabrik ................................... 326-328
Grantorpets fabrik för splint och tändstickor ............... 329
Hultin, Gustav, kanalvakt, f d sjöman .................... 330-331
Blom, C M, pistolsmed och Sparre, Erik, friherre ........ 332

GALLERIET
Ett avsnitt om mer eller mindre särpräglade perso-
Ner som bildade eget inslag i stadens historia ............ 334
Johansson, Otto, stensättare, konstnär ........................ 334
Carlsson, Ludvig, ”Västerviks-Ludde ................... 335-337
Jonte Julle och mannen på latsidan. .............................. 337
Krusell, skomakare ....................................................... 337
Malm, Erik, ”Ducke Durham” ...................................... 337
Fort-Sofie ...................................................................... 338
Fällen och Kneva .................................................... 338-339
Svan, Augusta, ”Svana” ................................................ 339
Lundén, Axel, skräddare .............................................. 340
”Göken”, fattighjon ...................................................... 341
Törneman, J F C, vedlastare. ........................................ 342
Petrus, åkare ................................................................. 342
Tillman, Albert, ”Lergöken”, kakelugnsmakare ........... 343
Wille på Händelöp .................................................. 344-345
Nilsson, ”Kisarn” och Rune, Axel, borgmästare ........... 345
Brännvinstarmen Plutten, skräddare ............................. 346
Jansson, N M, Nisse i Kilmare, skjutsbonde .................. 346
Kullander, Tysta fjät, tapetserare .................................. 347
Verkmästarmordet, Svensson J, arbetare och
Törngren, verkmästare ........................................... 347-348
Ljungström Petter, kofferdisjöman ............................... 348
Gubben och silltunan ..................................................... 348
Snöstormen 1871 ............................................................ 349

KÄLLOR OCH FÖRFATTARENS TACK!

                                        Beställ boken hos din nätbokhandlare
                                     Du får den hemskickad direkt till dig!